អត្ថបទទៀត

 • in

  ​រក​ក្ដី​អរសប្បាយ​

  «ខណៈពេល​ដែល​សឹងតែ​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​សង្វាត​ស្វែងរក​ការ​អរសប្បាយ ស្ទើរ​តែ​មិន​បាន​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​១០០​នាក់​ផង​ដែល​នឹង​រក​ក្ដី​អរសប្បាយ​នោះ​ចេញពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ (John Calvin) More

 • Hot

  in

  ពឹង​ជីវិត​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច

  «ខ្ញុំ​ពឹង​ជីវិត​ដ៏​អស់កល្ប​ជានិច្ច​របស់​ខ្ញុំ​ទៅ​លើ​ការ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ ដោយ​រំពឹង​លើ​ជីវិត​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​បាន​រស់នៅ និង​លើ​សេចក្ដី​ស្លាប់​ដែល​ខ្ញុំ​មិន​បាន​ស្លាប់»។ (C.H. Spurgeon) More

 • Hot

  in

  ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់

  «អំណរ​របស់​យើង​មិន​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន»។ (Jon Bloom) More

 • in

  ​អ្នក​ដើរតាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  «ការ​ដែល​អ្នក​ដើរតាម​ព្រះ​គ្រីស្ទ​គឺ​ជា​ពួក​បរិសុទ្ធ នោះ​ហើយ​គឺ​ជា​ភស្តុតាង​ដែល​ថា ព្រះ​អង្គ​បាន​យាង​មក​ផែនដី​មែន»។ (C.H. Spurgeon) More

 • in

  រត់​ចូល​ទៅ​ពឹង​ជ្រក

  «ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ជា​ប៉ម​មាំ​មួន មនុស្ស​សុចរិត​រត់​ចូល​ទៅ​ពឹង​ជ្រក ហើយ​មាន​សេចក្ដី​សុខ»។ (សុភាសិត ១៨:១០) More

 • in

  មាន​ព្រះ​តែ១

  «ពី​ព្រោះ​មាន​ព្រះ​តែ​១ ហើយ​មាន​អ្នក​សង្រួបសង្រួម​តែ​១ នៅ​កណ្ដាល​ព្រះ​នឹង​មនុស្ស គឺ​ជា​មនុស្ស​ដ៏​ជា​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ​នោះ» (១ធីម៉ូថេ ២:៥) More

 • in

  ការនិយាយដើមគេ និង គ្រីស្ទបិរស័ទ

  ព្រះ​លោហិត​ទ្រង់​គឺ​ជា​សំបុត្រ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​យើង​ចូល ដែល​ព្រះ​លោហិត​នោះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ក្រុមជំនុំ​មាន​ការ​រួបរួម​គ្នា​ក្នុង​ក្ដី​ស្រឡាញ់។ ការ​និយាយ​ដើម​អ្នក​ដទៃ​មិន​មែន​ជា​មូលដ្ឋាន​ដែល​បណ្ដាល​ឲ្យ​យើង​អាច​ចូល​ក្រុមជំនុំ​ណា​មួយ​បាន​ឡើយ។ More

 • Trending

  in

  ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ស័ក្ដិសម

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​បាន​រក​យើង​ឃើញ​ពេល​ដែល​យើង​ស័ក្ដិសម​នឹង​ឲ្យ​ទ្រង់​រក​យើង​ឃើញ​ទេ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ស័ក្ដិសម។ បើ​យើង​មិន​ទៅ​រក​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​ទ្រង់​ព្យាបាល​យើង​ទាល់​តែ​យើង​ស័ក្ដិសមសិន នោះ​យើង​មិន​ត្រូវ​ទៅ​ឡើយ»។ (Thomas Watson) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top

Ad Blocker Detected!

Advertisements fund this website. Please disable your adblocking software or whitelist our website.
Thank You!

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…