អត្ថបទទៀត

 • Trending

  in

  សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​សម្រេច​ព័ន្ធកិច្ច​ដ៏​ធំ​ធេង​របស់​ទ្រង់​ក្នុង​ចិត្ត​របស់​យើង​ក្នុង​វេលា​ដ៏​ពិបាក​បំផុត​របស់​យើង។» (A.W. Tozer) More

 • in

  ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់

  «ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជ្រាប​នូវ​រាល់​អំពើ​អាក្រក់​របស់​យើង​ដែល​យើង​ព្យាយាម​លាក់​លៀម មិន​ថា​វា​តូច​ឬ​ធំ​ប៉ុណ្ណា​ក៏​ដោយ។» (R.C. Sproul) More

 • in

  ភស្ដុតាង​យ៉ាង​ល្អ

  «គ្មាន​ព្រឹត្តិការណ៍​ណា​មួយ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ដែល​មាន​ភស្តុតាង​យ៉ាង​ល្អ​បំផុត ហើយ​ច្បាស់​លាស់​ជាង​ការ​​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឡើយ។» (Brooke Foss Wescott) More

 • in

  ត្រូវគេ​បញ្ជូន

  «ដែល​ទ្រង់​ត្រូវ​គេ​បញ្ជូន​ទៅ​ឲ្យ​មាន​ទោស ដោយ​ព្រោះ​អំពើ​រំលង​របស់​យើង​រាល់​គ្នា ហើយ​បាន​ប្រោស​ឲ្យ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ ប្រយោជន៍​ឲ្យ​យើង​រាល់​គ្នា​បាន​រាប់​ជា​សុចរិត។» (រ៉ូម ៤:២៥) More

 • in

  ស្ថាន​ឃុំ​ព្រលឹង​មនុស្ស​ស្លាប់

  «ដ្បិត​ទ្រង់​មិន​ទុក​ឲ្យ​ព្រលឹង​ទូល‌បង្គំ នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ឃុំ​ព្រលឹង​មនុស្ស​ស្លាប់​ទេ ក៏​មិន​ព្រម​ឲ្យ អ្នក​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់​ឃើញ​សេចក្ដី​ពុក‌រលួយ​ដែរ។» (ទំនុកតម្កើង ១៦:១០) More

 • in

  ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ

  «មូលហេតុ​ដែល​ផ្នូរ​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ ព្រោះ​ក្នុង​ផ្នូរ​នោះ​ពុំ​មាន​សាកសព​ទ្រង់​ឡើយ។» (Sam Morris) More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

Processing files…